top of page

Bán giống cherry Nam Mỹ (Nhập khẩu Brazil)

Được biết như là một trong những loại cây ăn quả có giá trị tiềm năng cao, giống Cherry Nam Mỹ. Canh tác tại Việt Nam không chỉ cho tiềm...

bottom of page